preloader

ŁADOWANIE...

Dziękujemy!

Zamknij
Menu

Praca w Bażantowo Team

Aktualności

FERIE (półkolonie) - Czas start!

ZAPISY w recepcji, tel. 32/7224040

Promocje

Junior + JA

OFERTA PRACY

Pracownik recepcji hotel & sport 

(Specjalista ds. sprzedaży / Dział sprzedaży)
Miejsce pracy: Katowice-Piotrowice
 
Pracodawca: 
Millenium Sport Sp. z o.o., Spółka zarządzająca obiektem Bażantowo Sport (Hotel *** i Centrum Sportowe) z siedzibą w Katowicach przy ul. Pijarskiej 1,3
 
Opis stanowiska:
• Praca w recepcji multifunkcyjnej: hotel i usługi sportowe
• obsługa klienta, sprzedaż bezpośrednia,
• odbieranie telefonów, korespondencji mailowej 
• przygotowywanie i edycja dokumentów, ofert
• zawieranie umów / zamówień z klientami
• praca w systemach sprzedażowych, systemach rezerwacyjnych usług hotelowych i sportowych oraz systemach online 
• tworzenie pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach z klientem i dostawcą
• reagowanie na trudne i alarmowe sytuacje zgodnie z instrukcjami
• obsługa urządzeń biurowych
 
Wymagania:
• doświadczenie w pracy na recepcji lub dziale sprzedaży min. 6 mcy w usługach
• umiejętność pracy w zespole
• wysoka kultura osobista 
• dobra znajomość j.angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość drugiego języka 
• znajomość obsługi: Windows, MS Office, , Facebook 
• umiejętność podejmowania szybkich decyzji i rozwiązywania problemów
• bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, obowiązkowość, nastawienie na realizację celu
• punktualność i samodzielność
• dyspozycyjność, gotowość do pracy w systemie zmianowym
• wykształcenie minimum średnie
• mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi (kurs wychowawcy/kierownika wypoczynku)
• mile widziane doświadczenie w branży: hotelarstwo, turystyka, rekreacja
 
Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie w związku z rozbudową działu sprzedaży
• interesującą pracę w młodym, kreatywnym zespole
• pakiet benefitów pozapłacowych (karta sportowa)
• po okresie próbnym umowę o pracę na pełen etat
 
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016.
 

CV PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA ADRES: PRACA2@BAZANTOWO.PL

 

RODO: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Niniejsza klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółce „Millenium Sport” sp. z o.o. w Katowicach, wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”.

 1. Dane administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Millenium Sport” sp. z o.. z siedzibą w Katowicach (adres ul. Pijarska 1,3 40 – 750 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000377560 (dalej również „Spółka”).

Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Hierowskiego 2, 40 – 750 Katowice,

przez e-mail: praca2@bazantowo.pl

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym do oceny Pani/Pana kompetencji wymaganych na określonym stanowisku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Podstawa prawna:

 1. art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu zwarcia umowy (czynności poprzedzających zawarcie umowy) oraz art. 22¹ ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018 poz.917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.) - w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa;
 2. art. 6 ust.1 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w zakresie Pani/Pana danych innych niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym, życiorysie, liście motywacyjnym, bądź pozyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, tj. wizerunek na dołączonym do dokumentów aplikacyjnych zdjęciu), oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach,
 1. Okres przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w aktualnie prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych:

Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach powierzonych im obowiązków służbowych, podmiotom świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom, którym zleciliśmy obsługę systemów informatycznych i świadczących na rzecz Spółki usługi IT.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody,
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

 

Rezerwacja online