preloader

ŁADOWANIE...

Dziękujemy!

Zamknij
Menu

Turnieje rozegrane

Aktualności

Czasowe zamknięcie obiektu

Drodzy Goście, To niestety nie PRIMAAPRILIS... Nasz obiekt pozostaje nadal zamknięty do odwołania na mocy Rozporządzenia Ministra...

Promocje

BASEN bez dopłat!

TURNIEJ W GRZE PODWÓJNEJ AMATORÓW W KATEGORII " B" OPEN ORAZ 100+ V Turniej

Rozpoczęcie: 05 marzec 2016
Zakończenie: 06 marzec 2016

W Turnieju mogą wziąć udział tenisiści - amatorzy którzy nie uczestniczyli dotychczas w żadnej z dwóch edycji Grand Prix Bażantowa w grze podwójnej, lub uczestniczyli ale nie wygrali nigdy żadnego meczu.
W Turnieju mogą wziąć udział również pary mieszane.
 

 • Zgłoszenia: Telefonicznie ( 501 407 815 ) , lub mailowo ( g.waloch@bazantowo.pl ) do dyrektora turnieju Grzegorza Walocha. Lista zgłoszeń zostaje zamknięta o godz.20.00 w czwartek.
 • Przyjmujemy pierwsze 12 par w każdej kategorii oraz lista rezerwowa. 
 • Początek gier: sobota godz.12.00
 • Wpisowe: 70 pln od osoby płatne osobiście przed rozpoczęciem pierwszej gry lub przelewem na konto : 58 1140 2017 0000 4502 0987 8036.
 • Kategorie: OPEN oraz 100 +
 • Losowanie: Piątek godz.12.00. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest opłata wpisowego za turniej. Jeśli nie będzie uiszczona opłata za turniej na wolne miejsce wchodzi para z listy rezerwowej.
 • System rozgrywek: grupowy + play off
 • Rezygnacja po wcześniejszym zgłoszeniu najpóźniej do piątku godz.20.00. Po tym terminie opłata 50 %.
 • W grupach gramy systemem każdy z każdym do 2 wygranych setów,od stanu 2:2 bez przewag, przy stanie 6:6 tie break do 7, a zamiast ewentualnego 3 seta – super tie break do 10 wygranych pkt.
 • Z każdej grupy wychodzą do ¼ 2 najlepsze pary, a o kolejności zajętych miejsc decyduje kolejno:
 • 1.liczba zwycięstw, 2.stosunek gemów,3.bezpośredni pojedynek.
 • Punktacja po każdym turnieju przedstawia się następująco 1 m-ce 100 pkt, 2- 70 pkt, 3-4 m-ce- 50, 5-8 m-ce 25, pkt oraz 1 zwycięstwo w grupie 15 pkt, wygrany set 10 pkt , udział 5 pkt . W turnieju MASTERS kończącym cały cykl startuje 8 par z największą ilością zdobytych pkt, a w nim punkty liczone są podwójnie: I m-ce – 200 pkt, II m-ce – 150 pkt, III - 120 pkt, IV - 100 pkt, V  - 70 pkt, VI - 50 pkt, VII - 35 pkt i VIII - 20 pkt. 
 • Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem opartym na Kodeksie Postępowania Zawodnika oraz Przepisach Gry w Tenisa.
 • Każdy zawodnik startuje na własne ryzyko. Dokonując zgłoszenia oświadcza o dobrym stanie zdrowia.
 • Każdy zawodnik musi być dyspozycyjny w ciągu całego czasu trwania turnieju. W interesie zawodnika leży sprawdzenie godziny własnego meczu.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze turnieju co najmniej 15 minut przed swoim meczem. Zawodnik, który nie jest gotowy do gry w ciągu 15 minut od wywołania może być zdyskwalifikowany niezależnie od przyczyny.
 • Ostateczną decyzję w przypadku sporów w grze podejmuje Sędzia Naczelny. Zdanie Sędziego Naczelnego jest niepodważalne.
 • Po zakończeniu całego cyklu 7 turniejów przewidujemy nagrody, puchary i dyplomy.
 • Wszyscy uczestnicy GP mogą podczas całego turnieju korzystać z kompleksu Aqua oraz siłowni za dodatkową ulgową opłatą w wys. 30 zł.
 • Warunkiem regulaminu obiektu jest posiadanie zmiennego obuwia przeznaczonego do gry na kortach dywanowych.
 • Wszelkich informacji i zapisów udziela dyrektor  turnieju : Grzegorz Waloch , tel. – 501 407 815. 

Pobierz regulamin


Pozostałe

Rezerwacja online