preloader

ŁADOWANIE...

Dziękujemy!

Zamknij
Menu

Turnieje rozegrane

Aktualności

Basen bez dopłat

Zapraszamy na BASEN, cena od 19zł bez limitu czasowego. Benefit i Oksystem = BEZ DOPŁAT!        ...

Promocje

Junior + JA

TURNIEJ W GRZE PODWÓJNEJ AMATORÓW W KATEGORII " B" OPEN ORAZ 100+ V Turniej

Rozpoczęcie: 05 marzec 2016
Zakończenie: 06 marzec 2016

W Turnieju mogą wziąć udział tenisiści - amatorzy którzy nie uczestniczyli dotychczas w żadnej z dwóch edycji Grand Prix Bażantowa w grze podwójnej, lub uczestniczyli ale nie wygrali nigdy żadnego meczu.
W Turnieju mogą wziąć udział również pary mieszane.
 

 • Zgłoszenia: Telefonicznie ( 501 407 815 ) , lub mailowo ( g.waloch@bazantowo.pl ) do dyrektora turnieju Grzegorza Walocha. Lista zgłoszeń zostaje zamknięta o godz.20.00 w czwartek.
 • Przyjmujemy pierwsze 12 par w każdej kategorii oraz lista rezerwowa. 
 • Początek gier: sobota godz.12.00
 • Wpisowe: 70 pln od osoby płatne osobiście przed rozpoczęciem pierwszej gry lub przelewem na konto : 58 1140 2017 0000 4502 0987 8036.
 • Kategorie: OPEN oraz 100 +
 • Losowanie: Piątek godz.12.00. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest opłata wpisowego za turniej. Jeśli nie będzie uiszczona opłata za turniej na wolne miejsce wchodzi para z listy rezerwowej.
 • System rozgrywek: grupowy + play off
 • Rezygnacja po wcześniejszym zgłoszeniu najpóźniej do piątku godz.20.00. Po tym terminie opłata 50 %.
 • W grupach gramy systemem każdy z każdym do 2 wygranych setów,od stanu 2:2 bez przewag, przy stanie 6:6 tie break do 7, a zamiast ewentualnego 3 seta – super tie break do 10 wygranych pkt.
 • Z każdej grupy wychodzą do ¼ 2 najlepsze pary, a o kolejności zajętych miejsc decyduje kolejno:
 • 1.liczba zwycięstw, 2.stosunek gemów,3.bezpośredni pojedynek.
 • Punktacja po każdym turnieju przedstawia się następująco 1 m-ce 100 pkt, 2- 70 pkt, 3-4 m-ce- 50, 5-8 m-ce 25, pkt oraz 1 zwycięstwo w grupie 15 pkt, wygrany set 10 pkt , udział 5 pkt . W turnieju MASTERS kończącym cały cykl startuje 8 par z największą ilością zdobytych pkt, a w nim punkty liczone są podwójnie: I m-ce – 200 pkt, II m-ce – 150 pkt, III - 120 pkt, IV - 100 pkt, V  - 70 pkt, VI - 50 pkt, VII - 35 pkt i VIII - 20 pkt. 
 • Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem opartym na Kodeksie Postępowania Zawodnika oraz Przepisach Gry w Tenisa.
 • Każdy zawodnik startuje na własne ryzyko. Dokonując zgłoszenia oświadcza o dobrym stanie zdrowia.
 • Każdy zawodnik musi być dyspozycyjny w ciągu całego czasu trwania turnieju. W interesie zawodnika leży sprawdzenie godziny własnego meczu.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze turnieju co najmniej 15 minut przed swoim meczem. Zawodnik, który nie jest gotowy do gry w ciągu 15 minut od wywołania może być zdyskwalifikowany niezależnie od przyczyny.
 • Ostateczną decyzję w przypadku sporów w grze podejmuje Sędzia Naczelny. Zdanie Sędziego Naczelnego jest niepodważalne.
 • Po zakończeniu całego cyklu 7 turniejów przewidujemy nagrody, puchary i dyplomy.
 • Wszyscy uczestnicy GP mogą podczas całego turnieju korzystać z kompleksu Aqua oraz siłowni za dodatkową ulgową opłatą w wys. 30 zł.
 • Warunkiem regulaminu obiektu jest posiadanie zmiennego obuwia przeznaczonego do gry na kortach dywanowych.
 • Wszelkich informacji i zapisów udziela dyrektor  turnieju : Grzegorz Waloch , tel. – 501 407 815. 

Pobierz regulamin


Pozostałe

Rezerwacja online